Loading.. It may take seconds

Terms & Conditions

 • Υποστήριξη

 

  1. Στους server της ORTHUS υπάρχουν μόνο site και εφαρμογές τα οποία έχει κατασκευάσει και υποστηρίζει η ίδια.
  2. Η ORTHUS είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρξει στους server της. Σε τέτοια περίπτωση η ανταπόκριση της εταιρείας είναι άμεση και η επαφή με τον Πελάτη συνεχής, μέχρι να διορθωθεί το πρόβλημα. Η διόρθωση αυτή δε φέρει καμία οικονομική ή άλλου είδους επιβάρυνση.
  3. Η ORTHUS είναι υπεύθυνη απέναντι σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει μόνο σε Πελάτες που έχουν κάποια υπηρεσία υποστήριξης, εκτός αν αυτό είναι πρόβλημα του server (βλέπε 1.2)
  4. Οι Πελάτες που δεν επιθυμούν κάποια υπηρεσία υποστήριξης είναι υπεύθυνοι να διατηρούν την ιστοσελίδα τους ενημερωμένη ώστε να μην πέσουν θύματα παράνομων ενεργειών στο Internet. Ενημερωμένη ιστοσελίδα σημαίνει ότι γίνονται όλα τα σημαντικά updates.
  5. H ORTHUS δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν χάσιμο δεδομένων, εφόσον αυτό προκληθεί από λάθος χειρισμό του Πελάτη.
  6. Το περιεχόμενο των server της ORTHUS (site + email) αποτελούν ιδιοκτησία των Πελατών της. Είναι εμπιστευτικά και δε χρησιμοποιούνται από την ίδια ή από τρίτους για οποιοδήποτε λόγο.
  7. Η ORTHUS δεν προσφέρει backup στα webmail των Πελατών της. Αυτά είναι προσωπικά στοιχεία και όποιος θέλει backup τους, οφείλει να το κρατάει ο ίδιος με τη βοήθεια κάποιου προγράμματος ανταλλαγής αλληλογραφίας, π.χ. Thunderbird.
  8. Αν οποιοδήποτε site ή εφαρμογή απειλεί την ασφάλεια και την ακεραιότητα των server τότε αυτό άμεσα απενεργοποιείται και τίθεται σε αδράνεια μέχρι να διερευνηθούν και επιλυθούν οι λόγοι που το προκαλούν.
  9. Η ORTHUS δε φέρει καμία ευθύνη για τα email και το περιεχόμενο αυτών, που στέλνουν και παραλαμβάνουν οι Πελάτες της.
  10. Η ORTHUS δε φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν οι Πελάτες της σχετικά με τη σύνδεσή τους στο Internet, διακοπές στο σήμα WiFi κ.τ.λ.

 

 

 • Οικονομικές Υποχρεώσεις

 

  1. Η ORTHUS διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τις τιμές της ή τις προσφερόμενες υπηρεσίες κατά βούληση. Αν αυτό συμβεί τότε θα υπάρξει ενημέρωση των Πελατών της και οι οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύουν με την επόμενη ανανέωση του συμβολαίου τους.
  2. Οι οικονομικές υποχρεώσεις που αφορούν τη μίσθωση του χώρου πρέπει να διευθετούνται το πολύ εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξης του συμβολαίου. Μετά το πέρας του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος η ORTHUS έχει το δικαίωμα να μειώσει την κίνηση που λαμβάνει η ιστοσελίδα ή η εφαρμογή του Πελάτη ή ακόμα και να την καταστήσει προσωρινά μη διαθέσιμη.
  3. Κάθε πακέτο hosting ή πακέτο support ανανεώνεται αυτόματα με το ίδιο πρόγραμμα, μετά το πέρας του χρονικού του ορίου. Για διακοπή ή για μη αυτόματη ανανέωση πρέπει να υπάρξει έγγραφη επικοινωνία με την εταιρεία τουλάχιστον 14 μέρες πριν τη λήξη του προγράμματος.
  4. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο Πελάτης θέλει να διακόψει το πακέτο hosting του εντός 15 ημερών από την ημέρα πληρωμής τότε υπάρχει 70% refund.
  5. Με κάθε αγορά πακέτου hosting που εμπεριέχει υπηρεσίες backup, security και έλεγχο των ενημερώσεων, ο Πελάτης συμφωνεί ότι η ORTHUS έχει το δικαίωμα να αποθηκεύσει το περιεχόμενό τους σε ιδιωτικούς σκληρούς δίσκους για την εγγύηση της καλύτερης ασφάλειά τους πάντα χωρίς να επιτρέπεται να τα εκμεταλλευτεί ή να τα χρησιμοποιήσει η ίδια. Επίσης, συμφωνεί σε οποιεσδήποτε αλλαγές για λόγους ασφαλείας. Αν αυτές απαιτούν αλλαγή κάποιου εμφανούς σημείου του περιεχομένου της ιστοσελίδας τους ή της εμφάνισής της τότε θα υπάρχει ενημέρωση πριν να γίνουν.
  6. Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

 

 

 • Όροι Συνεργασίας

 

  1. Η ORTHUS διατηρεί το δικαίωμα να αστυνομεύει τους server της ώστε να επαληθεύει ή επικυρώνει τη συμμόρφωση με όλους του συμφωνηθέντες Όρους.
  2. H ORTHUS έχει το δικαίωμα να αποσυνδέσει κάθε site ή εφαρμογή το οποίο θεωρείται ως απειλή στους υπόλοιπους Πελάτες ή και στους server της.
  3. Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να τερματιστεί είτε από την ORTHUS είτε από τον Πελάτη, χωρίς λόγο, δίνοντας ο αιτών, έγγραφη ενημέρωση τουλάχιστον δεκαπεντε (15) μέρες πριν τη λήξη του πακέτου του. Η ORTHUS δέχεται και τερματισμό με email. Παρά τα ανωτέρω, η ORTHUS μπορεί να τερματίσει την υπηρεσία στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, ανά πάσα στιγμή, χωρίς ποινή, εάν ο Πελάτης παραλείψει να συμμορφωθεί με τους όρους της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της μη πληρωμής.
  4. Μια συμφωνία με την ORTHUS μπορεί να τερματιστεί, είτε από τη ίδια είτε από τον εκάστοτε Πελάτη, δίνοντας μια ειδοποίηση τουλάχιστον 15 ημερών. Η ειδοποίηση γίνεται αποκλειστικά και μόνο με γραπτό λόγο είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.
  5. Η ORTHUS δε φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο των site (κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο κ.τ.λ.) των Πελατών της, ως προς την τοπική και διεθνή νομοθεσία.
  6. Παραβάσεις των προαναφερόμενων Όρων & Προϋποθέσεων μπορεί να οδηγήσουν σε άμεσο και μόνιμο αποκλεισμό χωρίς επιστροφή χρημάτων.
  7. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν τη συνολική σύμβαση. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις της σύμβασης αυτής, συμφωνούνται με τα δύο μέρη κατά την ανανέωση των υπηρεσιών.